Dječiji zagovornik da govori na sastanku Cfuw-South Delta

U utorak, 22.Marta u 7:15 popodne, zainteresovani članovi javnosti pozvani su na Zoom prezentaciju Tracey Eyles, advokata za Outreach i angažman zajednice iz kancelarije predstavnika stare ere za djecu i mlade.

Eyles će predstaviti domet i aktivnosti ove nezavisne kancelarije u zagovaranju u ime djece i mladih, kao i praćenje, pregled i javno izvještavanje o određenim uslugama za djecu i mlade. Biće mogućnosti za pitanja.

Ako želite da se pridružite ovoj prezentaciji, molimo kontaktirajte Paulu Gallagher putem e-maila na: [email protected]

Cfuw-South Delta je članica kanadske Federacije univerzitetskih žena (CFUW), nestranačke, samofinansirajuće organizacije sa preko 6,500 članova u 96 klubova širom Kanade.

Mi smo aktivna društvena grupa u Južnoj delti više od 50 godina, koja se efikasno zalaže za pitanja koja utiču na žene i djecu, kao i pružanje više burzara godišnje zaslužnim lokalnim ženama.

Komentariši