Med den alvorlige corona resesjonen nå kommer, euroen er uforsvarlig: vi må bli kvitt det

Vi har prøvd lenge å avgjøre om vi skal hjelpe Italia eller ikke. Jeg tror det ville være en god ting å nevne stoffet i problemet, som kalles euro.

Euroen er den felles valutaen til 19 EU-medlemsland. Januar 2002 gikk euromynter og eurosedler inn i tjeneste, og euroen ble lovlig anbud i 12 EU-land. Innføringen av euroen var det viktigste økonomiske vendepunktet i det 21. Euroen fordeler enkel betaling for enkeltpersoner og bedrifter. Likevel er suksessen til denne valutaen allment dømt. Pengemyndighetene får det til å se ut som om euroen representerer et stort skritt fremover for EU, men euroen er fortsatt målet for intens debatt.

Klaas Knot, administrerende direktør i Nederlands bank, DNB, sa i juli 2012: «Det er bare én vei ut av krisen: først en finansunion og en bankunion, og deretter en politisk union av eurolandene. Uten en slik union kan ikke euroen overleve. DNB har ingen plan B.’ Det ser ikke ut til at det vil bli en politisk union: Nederland og andre nordlige land er mordicus mot. Ifølge Knot betyr dette at euroen ikke kan overleve uten politisk union.

En valuta er uløselig knyttet til nasjonen og trenger en suveren base. Euroen mangler demokratisk legitimitet og suverenitet. Euroen er en gjennomsnittlig verdi for alle eurolandene på samme måte. Men alle autonome land har ulike økonomiske og finansielle strukturer og utvikling. Valutaen er derfor ikke egnet for noe land. For de økonomisk svake landene er valutaen for dyr, noe som gjør det vanskeligere for eksporten. For de økonomisk sterke landene er euroen for billig: valutaen er for billig, noe som gjør eksporten for enkel. Devalueringer er et uunnværlig verktøy for å gjenopprette konkurranseevnen til henger nasjoner. Italia devaluerte lira hvert par år, totalt mer enn tjue ganger etter andre verdenskrig.

Etter ankomsten av euro, var dette ikke lenger mulig. Euroen ville være om lag 40 prosent for billig for den tyske økonomien gitt Tysklands betalingsbalanse overskudd. Den tyske økonomien opererer dermed med en 40 prosent undervurdert valuta og søreuropeiske land med speilbildet. Bør Tyskland bli tvunget til å øke lønningene, kutte skatter og øke forbruket for å redusere overskuddet? nei! Bør det motsatte håndheves i de svake landene? nei! Det ville ikke passe med en åpen markedsøkonomi med fri bevegelse av kapital. Tyskerne har en ære å ha et solid handelsoverskudd og si: sikkert vi ikke kan klandres for å være økonomisk kraftig? De bruker den nå til å støtte opp økonomien sin.

Økonomiene i søreuropeiske land kan ikke konkurrere med nordeuropeiske land når det gjelder konkurransepotensial. Installere en enkelt valuta for en så variert økonomi er skiftende. Euroen blir skadet. Det er en politisk valuta, ikke en økonomisk valuta. Euroen ble satt opp av politiske drømmere om europeisk forening, Europhiles. Arbeidsledigheten i Sør blant unge mennesker har steget til noen ganger 50%. Devaluering ville være nødvendig for å gjøre disse økonomiene konkurransedyktige igjen. Euroen forble flytende, men med dagens kunnskap er det få økonomer som våger å velge opprettelsen av denne valutaen igjen. I investeringsverdenen sier vi, «hvis du ikke kjøper aksjen du har i porteføljen din igjen, er det på tide å si farvel til det.» Handle til det. Oppgivelse av euroen kalles en fryktinngytende, omfattende og kostbar drift. Dyrebart ja, men det er overdrevet og i denne tiden av digitalisering en retur til nasjonal valuta er svært smertefullt, men stadig mer mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *